Syyskokous 16.11.2022

Sotkamon Pelastakaa Lapset ry:n syyskokous

Aika: Keskiviikko 16.11.2022 klo 18
Paikka: Kainuuntie 33, 88600 Sotkamo

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen
  suuruus vuodelle 2023, varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja
  äänioikeudettomien jäsenten määrät
 7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset
  jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja
  äänioikeudettomat jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa v.2023.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa
Hallitus